Status prawny

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu jest instytucją kultury i działa na podstawie:
  - ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami),
  - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),
  - statutu nadanego uchwałą Nr XXV/280/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31.01.2005 r. z późniejszymi zmianami.

Muzeum jest wpisane pod nr 6 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i jako muzeum rejestrowane jest uprawnione do korzystania ze szczególnej ochrony i pomocy finansowej państwa.

Metryka strony

Udostępniający: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Benedykt Bogucki

Wprowadzający: Benedykt Bogucki

Data wprowadzenia: 2003-11-24

Data modyfikacji: 2009-11-17

Opublikował: Benedykt Bogucki

Data publikacji: 2003-11-24