Przedmiot działalności i kompetencje

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu prowadzi działalność, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Muzeum gromadzi zabytki oraz prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie etnografii, historii, sztuki, techniki rolniczej, budownictwa wiejskiego, uprawy roślin gospodarskich, hodowli zwierząt gospodarskich, weterynarii i zielarstwa.

W szczególności przedmiotem działalności Muzeum jest:

 1. gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych,
 2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
 3. przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo,
 4. magazynowanie gromadzonych zabytków w sposób dostępny dla celów naukowych,
 5. zabezpieczanie i konserwacja muzealiów oraz w miarę możliwości zabezpieczanie innych zabytków nieruchomych oraz nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
 6. organizowanie badań i ekspedycji naukowych,
 7. organizowanie wystaw stałych i czasowych,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej,
 9. udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych,
 10. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
 11. publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw, wyników prowadzonych badań naukowych i opracowań oraz wydawnictw popularnonaukowych.

Muzeum może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

1.    usług handlowych,

2.    usług turystycznych,

3.    najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4.      małej gastronomii,

5.      organizacji koncertów,

6.    działalności poligraficznej,

7.    usług konserwatorskich.

Metryka strony

Udostępniający: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Benedykt Bogucki

Wprowadzający: Benedykt Bogucki

Data wprowadzenia: 2003-11-25

Data modyfikacji: 2007-02-02

Opublikował: Benedykt Bogucki

Data publikacji: 2003-11-25