Struktura własnościowa

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Podlaskie - jednostka samorządu terytorialnego. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Muzeum Rolnictwa im. ks K. Kluka

Wytwarzający/odpowiadający: Benedykt Bogucki

Wprowadzający: Benedykt Bogucki

Data wprowadzenia: 2009-11-17

Data modyfikacji: 2009-11-17

Opublikował: Benedykt Bogucki

Data publikacji: 2009-11-17